De höga husen som kommunen planerar på torget kommer att ta bort det mesta av solljuset. Vill du gå ut och njuta av den första vårsolen i den stadskärna staden vill bygga så glöm det!
 
 I nedan bild har markerats med röda linjer det som man från kommunen kallar "småtorgen" som blir över när byggnaderna placerats på torget enligt planförslaget. De blå skuggorna är beräknade för middagstid vid vår eller höstdagjämning. Den mörkare blå om husen har fem våningar, de ljusare blå tillkommer om man bygger sju våningar. De gula strecken markerar skuggornas gräns vid midsommartid mitt på dagen för fem respektive sju våningar.

Slutsatsen är att

  • det fyrkantiga torget (mellan Resecentrum och ingången till det största huset) är delvis belyst
  • det rektangulära torget på norridan är i ständig skugga
  • platsen mellan Signalfabriken och den nya byggnaden belyst under vissa perioder av året.

Beräkning av beskuggningen har gjorts med följande antaganden. De nya byggnaderna är alla 16 meter höga motsvarande fem våningar.  Skuggan är beräknad för middagstid vid vår eller höstdagjämning vilket innebär en solhöjd som är 30,5 grader. Förhållandet mellan hushöjd skuggans längd på marken är då ca 1,70 (arctan 30,5º) vilket innebär att ett 16 meter högt hus ger en skugga på marken som är 27 meter. Med elva våningar blir skuggan mer än dubbelt så lång (58m). Som jämförelse kan nämnas att de högsta huskropparna i Signalfabriken har elva våningar.