Vad är Nätverket för trivsam stadskärna i Sundbyberg?

Vi är ett antal människor som anser att kommunens planförslag för stadskärnan efter nedgrävningen berövar Sundbyberg dess själ och särart, småstadskänslan, ljuset och öppenheten. Nätverket uppstod spontant i slutet av januari i år efter att vi hade fått se kommunens modell vid det sista av vinterns tre dialogmöten . Vi insåg att kommunen inte hade lyssnat på de många synpunkter som framförts från medborgarna om att bevara för Sundbyberg unika världen och stadens egenart. Därför bildades nätverket som vill inspirera sundbybergarna till intresse och handling för en förändring av planerna. Nätverket har snabbt växt och varje dag kommer fler medlemmar till.

NU säger vi till kommunpolitiker i alla partier och andra berörda beslutsfattare: ”det är inte för sent att ändra sig!” När allt är klart om cirka tio år uppstår ett centrum som vi får leva med i generationer. DÅ är det för sent att ångra sig!
 
Ljus, öppenhet och något för staden unikt kommer att prägla de städer som i framtiden anses som attraktiva att leva och arbeta i. Det kommer att gynna Sundbyberg och alla som bor här nu och i framtiden om vi beslutar att bygga enligt sådana riktlinjer. Vårt alternativ är modernare och, som vi tycker, bättre än kommunens förslag.
 
Märk väl att nätverket på inget sätt är emot att det byggs i Sundbyberg och att staden expanderar och utvecklas. Men, det måste byggas på ett smart sätt för framtiden!

Det är framförallt fyra områden som vi fokuserar på och vill se förändingar:

  1. Nya Torget som vi anser skall skapas av hela den yta som frigörs i anslutning till nuvarande torget.
  2. Resecentrum som man bör överväga att göra till en märkesbyggnad
  3. Måttfull bebyggelse på Järnvägsgatan. Husen skall ges en utformning och höjd som passar med befintlig bebyggelse i centrum.
  4. Marabouparken får inte förstöras
Nätverkets folder kan du ladda hem här.