Beslut om nedgrävning 2013
Våren 2013 godkände Sundbybergs fullmäktige ett avtal med Trafikverket, om en nedgrävning av järnvägen genom centrala Sundbyberg. Avtalet innebär att Sundbyberg köper 40 000 kvm av Trafikverket för ungefär 450 miljoner kronor och tillskjuter ytterligare 350 miljoner kronor för nedgrävning av järnvägen genom Sundbyberg.

Beslutsprocessen varade lämge. Till en början fanns det en diskussion om att dra Mälarbanan över Kista, det vill säga flytta järnvägen med all fjärr- och regionaltrafik från Sundbyberg. Det skulle inneburit en stor försämring för alla som bor och jobbar i Sundbyberg. När väl striden om dragningen var vunnen (blev fyra spår genom Sundbyberg), så var nästa mål att få ned järnvägen under jord. Trafikverkets ingång i samtalet var fyra spår i ytläge. Hela Järnvägsgatan med omgivning skulle i princip bli banvall då. Staden tillsatte en förhandlingsgrupp, och på hösten 2013 kom så Sundbyberg och Trafikverket överens. Kort därefter  undertecknades ett avtal, villkorat av beslut av regeringen, som på våren 2014 fattade beslut om den nationella järnvägsplanen. Projektet kunde inledas.

Dialogmöten 2014
Efter detta beslut höll kommunen så kallade dialogmöten 2014 för att få in synpunkter på utformningen av den nya stadskärna som skall byggas på marken som frigörs. Medborgarnas önskemål var tydliga. Behåll småstadskänslan och de öppna ytorna, värna om Sturegatan! Opinionen menade att Sundbyberg skulle förbli ”nära och charmigt”.

Planförslaget presenteras slutet 2015 och januri 2016
När planen för kommande centrum sen presenterades 2015 och 2016 visade det sista dialogmötet en modell full med hus på torget och höga byggnader i nya stadskärnan. Nätverket trivsam stadskärna bildas.

Samråd om planförslaget inleds april 2016
Under april månad ställs planförslaget ut i Framtidspaviljongen på Torget i Sundbyberg.