I nya planförslaget redovisas en norm för när en yta kan kallas för ett "Grönt rum". Hur mycket ljus behöver exempelvis komma in på ytan?

Man har utgått från den så kallade "Alviksmodellen". som säger att minst hälften av ytan skall vara solbelyst (ej skuggad av byggnader) vid vårdagjämningen klockan 12.

Nätverkets egen skuggmodell tillsammans med normen, visar på att det föreslagna "studenthuset" kan vara högst tre våningar.

Skuggmodell på torget i nya planförslaget


Bilden ovan illustrerar hur skoggorna faller utanför ingången till nya Resecentrum för olika höjder på de byggnader som föreslås mitt emot det påbyggda "Hemköpshuset". Det tänkta "studentboendet" är den rosa klossen längst ner till höger.  Den svarta ytan är skuggad mitt på dagen vid vårdagjämningen.  Bilen visar hur långt skuggorna sträcker sig vid olika höjd på huset. De vita linjerna illustrerar var skuggan stannar för respektive hushöjd. Skulle "studentboendet" vara åtta våningar täcks hela ytan, vid tre våningar är cirka femtio procent täckt.

Notera också att ytan direkt utanför ingången till Resecentrum (Sundbybergs entré) kan komma att hamna helt i skugga, vilket blir en stor utmaning att undvika när detaljplaerrna nu börjar tas fram.