Det reviderade planförslag presenterades för de politiska partierna under hösten 2017 rymmer höga byggnader på torget, de rödmarkerade husen. De stora huset längst till höger skall bli studentboende och de övriga två husen säga behövas för att "skärma av torget mor buller och blåst". Hushöjderna har man pratat om 12-14 (Resecentrum), 8 (studentoboendet) och 4-6 de övriga.
 

Planförslag nya stadskärnan 2018-01-15
Planförslag nya stadskärnan 2018-01-15