Nuvarande förslag för beslut den 12 mars 2018.  Paviljonger på torget men också det omdiskuterade studentboendet, som kastar skuggor.