Det första planförslaget presenterades hösten 2015 för samråd. Torget är igenkorkat av höga byggnader