Uppdatering kommer snart!

Motiv för varför att torg är nödvändigt och också beskrivning av nur det bör utformas finns i remissyttrande om planförslaget.

Bilder av modellen som den ställdes ut i biblioteket ser du nedan.  Många har haft synpunkter på att det mera liknar en park än ett torg. (UPPDATERAD MODELL KOMMER INOM KORT MED DE NYA FÖRUTSÄTTNINGARNA)

Viktigt därför att påpeka att utformningen i detalj skall göras i samband med arbetet med detaljplanerna.

Vy från tänkt takterrass ovanpå Resecentrum
Vy från tänkt takterrass ovanpå Resecentrum
Torget och stadskärnan sedda ovanifrån
Torget och stadskärnan sedda ovanifrån

Uppdatering kommer snart!

Många idéer finns och fler kommer fram hela tiden också genom det "stadsmiljölaboratorium" som håller på att startas upp just nu.

Ett ytterligare remissytttrande med fokus på torget och dess historiska betydelse hittar du här. 

Vy från rum på Story Hotel
Vy från rum på Story Hotel