Stadens hjärta är torget!


Det nya torget får inte korkas igen av stora byggnader utan göras till en öppen, ljus plats, där människor träffas och trivs. Där kan grönska, lekplatser, fontäner, torgförsäljning, caféer och mindre paviljonger finnas, liknande de miljöer som människor uppskattar i till exempel Kungsträdgården (även om den är mycket större) eller Mariatorget.

Sedan gammalt är torget platsen för en stads mångfald. Här vill människor vara. Här möts man, handlar, fikar, ”hänger” eller bara njuter av grönskan, Industribrunnens porlande, folklivet eller olika evenemang. Ett stort, nytt torg i Sundbyberg gör det möjligt att skapa uteserveringar, kanske en grön parkdel med skridskobana på vintern. Här kan finnas plats för marknader och en scen för evenemang, alltså utrymme för berikande mänskliga möten.
 
Vårt nuvarande torg erbjuder begränsade sådana möjligheter. Men med den större ytan som frigörs genom nedgrävningen av järnvägen, kan vi skapa en attraktiv och öppen plats mitt i centrum! Ett nytt torg som binder samman den norra och södra sidan med sina utbud av butiker, restauranger och service och som gränsar mot ett nytt attraktivt resecentrum och promenadstråket mot Marabouparken. Det blir en vitamininjektion för affärslivet i centrum - men vara om det görs trivsamt och ljust!
 

Nya torget efter nedgrävningen av järnvägen