Bebyggelsen utmed Järnvägsgatan skall vara måttfull

Kan du tänka dig Järnvägsgatan med en hög och tät ny bebyggelse på den södra sidan? Kommunens förslag med höga hus och med ett antal åttavåningstorn utmed Järnvägsgatan skulle innebära en mörk och solfattig miljö på gatans norra sida och är inte i linje med den öppna stadsmiljö som är Sundbybergs själ. Istället för höga hus och tornbyggnader är det naturligtvis möjligt att bygga lika smart som staden gjorde för mer än sjuttio år sedan.

Vi föreslår att bebyggelsen utmed Järnvägsgatans södra sida anpassas till den befintliga bebyggelsen på delar av Järnvägsgatan och Sturegatan. Det innebär varierande höjd på husen, maximalt fem våningar inklusive butiksplan och hus med gavel mot gatan och öppna ytor däremellan. Då kommer södersolen och ljuset att nå in till promenadstråket mellan Nya Torget och Marabouparken och till trottoaren på norra sidan.
 

Kommunens modell med höga tornhus mot Järnvägsgatan
Kommunens modell med höga tornhus mot Järnvägsgatan