Mötet på Folkets hus genomfördes och uppslutningen var stor och debatten livlig. Nätverket kan konstatera att den politiska majoriteten fortfarande vill föreslå bebyggelse på och omkring torget, bland annat ett högt studentboende som tillsammans med ett mycket högt stationshus kommer att lägga stora delar av torget i ständig skugga. Flera tidningar har referat från debatten, se under Aktuellt nedan. Se också bloggen för en kort sammanfattning av de viktigaste iakttagelserna och ett tankeväckande referat från en av mötesdeltagarna.

OH-bilderna från mötet hittar du här