Allmän information

Tänkvärt

Intressant debatt om exploatering av Stenstaden i Sundsvall.

Artikel på Stockholm Slylines hemsida som är väldigt intressant.
 Stockholm Skyline är kort sammanfattat ett nätverk som värnar om Stockholms låga och sofistikerade skyline och är emot höghus.

Riskabelt när alla ropar på snabbt byggande. Tänkvärd debatt i SvD om kravet på förenklingar i beslutsprocessen.

Material från nätverket