Sundbybergs Museum beskriver den historiska förankringen ända från bronsåldern här. (OBS: öppnas i nytt fönster, du behöver byta flik för att komma tillbaka till hemsidan).

Bland annat beskrivs hur den första stadsplanen presenterades av stadens grundare Anders Petter Löfström 1877 Den anslöt sig till gällande regler för stadsplanering. Viktigt för Löfström var det som stadgades i Rikets regler för stadsplaner: "Stadsplan bör uppgöras, att den på en gång motsvarar rörel-    sens behov af utrymme och bekvämlighet, sundhetens fordran     på ljus och frisk luft, önskligheten af största möjliga trygghet     mot mera utbredda eldsolyckor, samt skönhetssinnets anspråk på fritt utrymme, omvexling och prydlighet."

Löfström skänkte därför i samband med att stadsplanen antogs 1898 all mark till öppna platser, gator, torg och parker till köpingen.

Sundbyberg har i stort hållit sig till den ursprungliga stadsplanen genom tiden. Särskilt i de centrala delarna av staden, även om staden varit ständigt växande.

Sundbybergs första stadsplan
Sundbybergs första stadsplan