Lars Epstein skriver i DN Stockholm om mötet på Folkets hus den 18:e och hur debatten intensifieras.

Vi i Sundbyberg rapporterar om mötet.

Mitt i Sundbyberg skriver 2017-10-17 om det reviderade planförslaget med korta intervjuer med politiker och med nätverket.

Allt om Sundbyberg rapporterar om det nya förslaget.

Debattartikel i senaste upplagan av Mitt i Sundbyberg om stadens revision av planprogrammet.

Löpande reportage i Allt om Sundbyberg.

Mitt i Sundbyberg: (Klicka på "Arkiv" i huvudmenyn, sedan "Lista tidningar 2016", sedan på Datum):