Här ges en bakgrund till projketet, dels den historiska förankringen och också om vad som ledde fram till det nuvarande projektet.