Intentionsavtal med AMF om den framtida stationsbyggnaden

AMFs förslag på station sedd från Solnahållet AMFs förslag på station sedd från Solnahållet


Idag, 1 oktober, fattar Kommunstyrelsen beslut i fråga om att godkänna ett förslag till Intentionsavtal mellan Sundbybergs Stad och AMF om den framtida stationsbyggnaden. Förslaget till avtal finns här.

Nätverkets reaktion på förslaget är inskickad till alla ledamöter i Kommunfullmaäktige och Kommunstyrlsen. Du hittar det här och nedan:


Godkänn inte AMFs förslag på stationsbyggnad!
 
Nätverket för en Trivsam Stadskärna i Sundbyberg har tagit del av förslaget till intentionsavtal och AMFs förslag avseende det framtida stationshuset och området däromkring.
 
1. Intentionsavtalet
Nätverket har inte hunnit till fullo analyserat innehållet i förslaget till intentionsavtal. Det som Nätverket i detta läge dock motsätter sig är slutsatsen att staden ska gå vidare med AMFs förslag som presenteras i bilagorna. Nätverket menar att staden i stället bör ta initiativ till ett nytt och bättre förslag.
 
Skisserna på byggnader motsvarar nämligen inte alls vad som anges i intentionsavtalets text under rubriken ”Stadsbyggnadsmässiga ambitioner”. AMFs förslag står snarare i direkt motsats till dessa ambitioner. Om staden verkligen menar allvar med det som anges i texten, kan man omöjligen ställa sig bakom exploatörens förslag.
 
2. AMFs förslag på stationshus och omgivande område
AMFs förslag, som presenteras i bilagorna, innebär en storskalig, tät bebyggelse från Rosengatan och österut.
 
Enligt förslaget ska stationshuset bestå av tre höga byggnader som till största delen kommer att uppta området mellan IKANO-huset och Hemköpshuset (Vasakronan).
 
Vår grundläggande invändning är att denna byggnation på inget sätt kan motsvara vad stadens ledande politiker försäkrade före valet, nämligen att ”bevara Sundbybergs småstadskaraktär” - senast på ett möte i augusti, arrangerat av Stadskärneföreningen och Företagarna. Man har också i intervjuer och yttranden försäkrat Nätverket om sina ambitioner att bibehålla denna småstadskaraktär (se Nätverkets hemsida).
 
Den höga, breda stationsbyggnaden skulle, som många sundbybergare och Nätverket anser, i hög grad förstöra stadens småstadskaraktär. Byggnaden skulle skapa skuggor, blåsiga passager och göra Sundbybergs torg mindre trivsamt.
 
Slutsats
Nätverket begär att KF inte godkänner AMFs förslag utan söker andra lösningar och/eller exploatörer för en ny idé på det framtida stationshuset och området däromkring. Denna idé måste tydligt motsvara de stadsbyggnadsmässiga ambitioner som anges i avtalstexten och ledande politikers ställningstaganden för bevarandet av Sundbybergs unika småstadskaraktär. 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln