AMF, förslaget AMF, förslaget

Välkommen till öppet Nätverksmöte den 27:e maj 18-20


Inbjudna: alla i Nätverket + alla nya som vill engagera sig
Plats: Sundbybergs museum, Fredsgatan 4
 
I september gäller det!
I detaljplan 1 kommer staden att presentera sitt förslag på utformningen av torget, resecentrum och det gröna stråket på locket av tunneln genom stadskärnan. I dagsläget vet vi inte vad vi har att förvänta. Lyssnar stadens tjänstemän och politiker på den opinion som vill ha en trivsam miljö? Kommer de att ta hänsyn till sådana krav när det gäller utformningen av byggnader och miljö eller ska det bli höga hus, trångt och skuggigt? Trots försök har vi inte fått någon konkret information.
 
Nu träffas vi och berättar vad Nätverket gjort under vintern och våren och drar upp planer inför hösten då detaljplanen ska presenteras.
Arbetet för en trivsam miljö i Sundbyberg kräver fler aktivt engagerade! Så det är viktigt att du kommer till vårt nätverksmöte!

Du hittar programmet i kalendern.

Varmt välkommen!


Nätverket medverkade på vårfesten igår, torsdag den 23:e.
 


Vårt bord var flitigt besökt och många pekade upprört på vår modell. Man häpnade över volymen, höjden och utseendet på det stationshus + studenthus som staden planerar. Men än kan vi påverka utformningen och många röster hördes för att det är nödvändigt. Vi vill INTE ha ett fult och skuggigt stationsområde bara för att ekonomin knakar, enligt uppgifter från kommunen. Kom med i nätverket på måndag (se ovan). Vi kan se till att planerna ändras!

Nätverket är öppet för alla. Se kalendern för kommande aktiviteter. Kom med du också! På kontaktsidan hittar du vart du kan vända dig.

Vi verkar för att Sundbyberg skall få en trivsam stadskärna efter nedgrävningen av järnvägen

Vi anser att kommunens planförslag för stadskärnan efter nedgrävningen gör våld på Sundbybergs själ och särart, dess småstadskänsla, ljus och öppenhet. Därför har ett nätverk bildats som vill inspirera till intresse och handling. NU säger vi till kommunpolitiker i alla partier och andra berörda: ”det är inte för sent att ändra sig!” När allt är klart om cirka tio år uppstår ett centrum som vi får leva med i generationer. är det för sent att ångra sig!

Nätverket har en Facebook-grupp. Den heter Nätverket Trivsam Stadskärna i Sundbyberg.

            Fem huvudspår

Det är framförallt fem områden som vi fokuserar på och vill se förändingar:

  1. Nya Torget, som nätverket anser skall vara en öppen, rivsam plats. Där skall inte byggas annat än paviljonger (enplanshus med sadeltak).
  2. Resecentrum som man bör överväga att göra till en märkesbyggnad.
  3. Måttfull bebyggelse på Järnvägsgatan. Husen skall ges en utformning och höjd som passar med befintlig bebyggelse i centrum.
  4.  Marabouparken får inte förstöras (se bland annat om Marabouparken i kapitel 8 i nätverketss yttrande).
  5. Sturegatan - ”Sundbybergs själ” - fredas från ovarsam exploatering.

Aktuellt

Debatten om stadskärnan och Nätverkets ativiteter i media nu på egen sida.

Både det ena och det andra i vår verksamhet kostar en slant. Hjälp oss gärna genom att Swisha 0704 895 951 och märk med "Stadskärnan" eller direkt vid tillfällen som bjuds.                  STORT TACK PÅ FÖRHAND!

          Nätverksnytt