Tack till alla er som kom på vår utställning på biblioteket i augusti.
 

Vi är glada att utställningen väckte inresse: flera hundra besökare, många bra diskussioner och ett femtiotal nya "nätverkare". Det är glädjande för nu börjar det dra ihop sig mot beslut. Var med och påverka!
 

loading...

                     
                          Är det så här vi vill ha det 2030 och sekler framåt?
 

Vi säger nej!
 

Fortsätt att vara med och och påverka, prata gärna med vänner om att göra detsamma. OBS: studenthuset som nätverket bland annat varit kritiskt mot är nu borta ur bilden. Tack för det!

Mer info om nätverkets arbete med detaljplanerna här.

 

Vi gör vad vi kan för att hindra smittspridning!

Ta hand om er, tvätta händerna, gå absolut inte till jobb eller andra möten om du har symptom och var rädda om, och hjälp på lämpligt sätt, alla i riskgrupperna.

Nätverket är öppet för alla. Se kalendern för kommande aktiviteter. Kom med du också! På kontaktsidan hittar du vart du kan vända dig.

Vi verkar för att Sundbyberg skall få en trivsam stadskärna efter nedgrävningen av järnvägen

Vi anser att kommunens planförslag för stadskärnan efter nedgrävningen gör våld på Sundbybergs själ och särart, dess småstadskänsla, ljus och öppenhet. Därför har ett nätverk bildats som vill inspirera till intresse och handling. NU säger vi till kommunpolitiker i alla partier och andra berörda: ”det är inte för sent att ändra sig!” När allt är klart om cirka tio år uppstår ett centrum som vi får leva med i generationer. är det för sent att ångra sig!

Nätverket har en Facebook-grupp. Den heter Nätverket Trivsam Stadskärna i Sundbyberg.

            Fem huvudspår

Det är framförallt fem områden som vi fokuserar på och vill se förändingar:

  1. Nya Torget, som nätverket anser skall vara en öppen, rivsam plats. Där skall inte byggas annat än paviljonger (enplanshus med sadeltak).
  2. Resecentrum som man bör överväga att göra till en märkesbyggnad.
  3. Måttfull bebyggelse på Järnvägsgatan. Husen skall ges en utformning och höjd som passar med befintlig bebyggelse i centrum.
  4.  Marabouparken får inte förstöras (se bland annat om Marabouparken i kapitel 8 i nätverketss yttrande).
  5. Sturegatan - ”Sundbybergs själ” - fredas från ovarsam exploatering.

Aktuellt

Debatten om stadskärnan och Nätverkets ativiteter i media nu på egen sida.

Både det ena och det andra i vår verksamhet kostar en slant. Hjälp oss gärna genom att Swisha 0704 895 951 och märk med "Stadskärnan" eller direkt vid tillfällen som bjuds.                  STORT TACK PÅ FÖRHAND!

          Nätverksnytt