Lördagen den åttonde december hade kommunen en presentation om stadskärnan.

Flera från nätverket var på plats och fick se Manne Berndtsson berätta, liksom en trafikplanerare och Trafikverkets representant Omedelbart efter Mannes presentation var några av oss framme och fick en pratstund med honom.

Ett halvår fram till samråd
Vad avsåg Stationsområdet hade han inga avgörande nyheter att presentera. AMF kommer att arbeta och driva på under hela processen, naturligtvis i samarbete med tjänstemän/politiker. Till detta är kopplat utredningar (till exempel skuggstudier), arkitekttävling (där vi avser att spela in våra kriterier), allt relaterat till det material som kommer att vara input till samrådet, som tar sin början hösten 2019. Fram till dess kan vi förvänta oss en intensiv påverkan från alla håll.

Hänsyn till historien
Vi framhöll värdet av en tydlig stationsbyggnad som inte var tyngd av kontor. Manne sa att nya styret hade betonat att de ville att man skulle ta hänsyn till kulturella och historiska faktorer, vilket ju lät bra.

Ett intensivt år väntar igen
2019 kommer att bli ett intensivt år. Det är betydligt mer öppet än för tre år sedan, då vi blev presenterade ett
"Manhattan"-koncept över hela stadskärnan. Då var det upptakten till ett mycket intensivt och ibland hett arbete från nätverkets sida.
Nu kan vi hoppas på försonligare stämning, men vi behöver fortsatt bevaka utvecklingen – den går att påverka!

Det lät alltså i stort rätt positivt. Det är i alla fall inte någon ko på någon is de närmaste veckorna och vi kan ta det lugnt i helgerna!
 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Nätverket är öppet för alla. Se kalendern för kommande aktiviteter. Kom med du också! På kontaktsidan hittar du vart du kan vända dig.

Vi verkar för att Sundbyberg skall få en trivsam stadskärna efter nedgrävningen av järnvägen

Vi anser att kommunens planförslag för stadskärnan efter nedgrävningen gör våld på Sundbybergs själ och särart, dess småstadskänsla, ljus och öppenhet. Därför har ett nätverk bildats som vill inspirera till intresse och handling. NU säger vi till kommunpolitiker i alla partier och andra berörda: ”det är inte för sent att ändra sig!” När allt är klart om cirka tio år uppstår ett centrum som vi får leva med i generationer. är det för sent att ångra sig!

Nätverket har en Facebook-grupp. Den heter Nätverket Trivsam Stadskärna i Sundbyberg.

            Fem huvudspår

Det är framförallt fem områden som vi fokuserar på och vill se förändingar:

  1. Nya Torget, som nätverket anser skall vara en öppen, rivsam plats. Där skall inte byggas annat än paviljonger (enplanshus med sadeltak).
  2. Resecentrum som man bör överväga att göra till en märkesbyggnad.
  3. Måttfull bebyggelse på Järnvägsgatan. Husen skall ges en utformning och höjd som passar med befintlig bebyggelse i centrum.
  4.  Marabouparken får inte förstöras (se bland annat om Marabouparken i kapitel 8 i nätverketss yttrande).
  5. Sturegatan - ”Sundbybergs själ” - fredas från ovarsam exploatering.

Aktuellt

Debatten om stadskärnan och Nätverkets ativiteter i media nu på egen sida.

Både det ena och det andra i vår verksamhet kostar en slant. Hjälp oss gärna genom att Swisha 0704 895 951 och märk med "Stadskärnan" eller direkt vid tillfällen som bjuds.                  STORT TACK PÅ FÖRHAND!

          Nätverksnytt

Hej  Nätverksvänner !

Nätverket vill uppmärksamma er på kommunens presentation av planerna för den nya stadskärnan, lördagen den 8 december på Framtidspaviljongen. Se nedan!

Ju fler som kommer, desto tydligare visas intresse från allmänheten!

De gångna tre åren av intensivt arbete i Nätverket Trivsam Stadskärna resulterade i framgångar, då det ursprungliga förslaget till planprogram begravdes, till förmån för ett bättre, bl.a. innehållande ett i huvudsak fredat torg.

Fortfarande är mycket oklart i den nya fasen, som nu tar sin början, detaljplaner och samråd mm 
Som vanligt är ett brett engagemang från så många Sundbybergsbor som möjligt, enda garantin för en utveckling av en trivsam stadskärna. Och informationen från kommunen på lördag ska säkert bli intressant.
 

Vi ses på Framtidspaviljongen den 8 december !