Nätverksvänner - God fortsättning på 2021!
 

God fortsättning! Hoppas 2021 blir året pandemin upphör. Så kan vi ses igen och jobba vidare för en trivsam stadskärna! För vårt arbete pågår!

Under 2020 har vi bland annat haft en lyckad och välbesökt utställning på Signalfabrikens bibliotek och under en kulen decembereftermiddag ett samtal med Stefan Bergström, ordförande för  Stadsmiljö- och tekniska nämnden och Christina Wilson, ersättare i samma nämnd, för att få reda på status och diskutera några viktiga frågor som vi alla har. Se referat från det mötet här.

Vi fick bland annat veta att:
-        hela projektet blir mycket försenat
-        tågtunneln får en ny konstruktion på grund av problem med grundvattnet
-        bristen på P-platser försöker staden hitta en lösning på
-        den dåliga framkomligheten är ett problem som staden är medveten om, kritisk till och vill begränsa så mycket som möjligt.
-        studenthuset vid torget är definitivt inte aktuellt längre
-        AMF har bollen när det gäller det höga stations-/kontorshuset. Avtalet med AMF vill politikerna inte bryta. Alltså inga förändringar i nuläget.
-        Stadens ansvariga tjänstemän delar inte Trafikverkets syn på säkerhetsfrågorna. Politikerna anser sig inte ha kompetens för att diskutera dessa frågor.
 
En fråga vi återkom till under samtalet var: varför vill staden bygga en station som egentligen är ett högt kontorshus och skapa en hel stadsdel som domineras av just kontor? Är du nyfiken på svaret så kolla in referatet från mötet.

Nätverket tycker svaret är så enkelt: en trivsam stad är en stad man vill leva i! Den trivsamma staden söker vi oss till. Vi tycker om att vara där! I en otrivsam miljö vistas man för att man måste på grund av jobb, utbildning, boende eller annat.

Vår stadskärna är trivsam och kan förbli trivsam, en plats där människor tycker om att vara. Men, om man nu bygger hela kvarter med höga byggnader som släcks ner och töms på människor och liv efter klockan fem, vem vill då stanna kvar i stadskärnan? Hur går det då med alla restauranger, caféer eller butiker, som redan idag har det besvärligt? Det självklara tycks ibland vara så svårt att förstå!

 

SOM PÅ BILDEN VILL VI INTE HA DET - ELLER HUR?  (förslag från detaljplan ett - Studenthuset redan borta som väl är.)


Vi gör vad vi kan för att hindra smittspridning!

Ta hand om er, tvätta händerna, gå absolut inte till jobb eller andra möten om du har symptom och var rädda om, och hjälp på lämpligt sätt, alla i riskgrupperna.


 

Nätverket är öppet för alla. Se kalendern för kommande aktiviteter. Kom med du också! På kontaktsidan hittar du vart du kan vända dig.

Vi verkar för att Sundbyberg skall få en trivsam stadskärna efter nedgrävningen av järnvägen

Vi anser att kommunens planförslag för stadskärnan efter nedgrävningen gör våld på Sundbybergs själ och särart, dess småstadskänsla, ljus och öppenhet. Därför har ett nätverk bildats som vill inspirera till intresse och handling. NU säger vi till kommunpolitiker i alla partier och andra berörda: ”det är inte för sent att ändra sig!” När allt är klart om cirka tio år uppstår ett centrum som vi får leva med i generationer. är det för sent att ångra sig!
 

Nätverket har en Facebook-grupp

Den heter Nätverket Trivsam Stadskärna i Sundbyberg.

Fem huvudspår

Det är framförallt fem områden som vi fokuserar på och vill se förändingar:

  1. Nya Torget, som nätverket anser skall vara en öppen, rivsam plats. Där skall inte byggas annat än paviljonger (enplanshus med sadeltak).
  2. Resecentrum som man bör överväga att göra till en märkesbyggnad.
  3. Måttfull bebyggelse på Järnvägsgatan. Husen skall ges en utformning och höjd som passar med befintlig bebyggelse i centrum.
  4.  Marabouparken får inte förstöras (se bland annat om Marabouparken i kapitel 8 i nätverketss yttrande).
  5. Sturegatan - ”Sundbybergs själ” - fredas från ovarsam exploatering.

Nätverket i media

Debatten om stadskärnan och Nätverkets ativiteter i media nu på egen sida.
 

Både det ena och det andra i vår verksamhet kostar en slant. Hjälp oss gärna genom att Swisha 0704 895 951 och märk med "Stadskärnan" eller direkt vid tillfällen som bjuds.                  STORT TACK PÅ FÖRHAND!