Stort intresse för Nätverket på Vårmarknaden.

Stort intresse för Nätverket på Vårmarknaden

Nätverket är öppet för alla. Se kalendern för kommande aktiviteter. Kom med du också! På kontaktsidan hittar du vart du kan vända dig.

Vi verkar för att Sundbyberg skall få en trivsam stadskärna efter nedgrävningen av järnvägen

Vi anser att kommunens planförslag för stadskärnan efter nedgrävningen gör våld på Sundbybergs själ och särart, dess småstadskänsla, ljus och öppenhet. Därför har ett nätverk bildats som vill inspirera till intresse och handling. NU säger vi till kommunpolitiker i alla partier och andra berörda: ”det är inte för sent att ändra sig!” När allt är klart om cirka tio år uppstår ett centrum som vi får leva med i generationer. är det för sent att ångra sig!

Nätverket har en Facebook-grupp. Den heter Nätverket Trivsam Stadskärna i Sundbyberg.

            Fem huvudspår

Det är framförallt fem områden som vi fokuserar på och vill se förändingar:

  1. Nya Torget som vi anser skall skapas av hela den yta som frigörs i anslutning till nuvarande Torget.
  2. Resecentrum som man bör överväga att göra till en märkesbyggnad.
  3. Måttfull bebyggelse på Järnvägsgatan. Husen skall ges en utformning och höjd som passar med befintlig bebyggelse i centrum.
  4.  Marabouparken får inte förstöras (se bland annat om Marabouparken i kapitel 8 i nätverketss yttrande).
  5. Sturegatan - ”Sundbybergs själ” - fredas från ovarsam exploatering.

Aktuellt

Förslag till Sundbybergs Översiktsplan för 2030 finns nu tillgänglig för samråd. På sidan finns information om hur du lämnar synpunkter på förslaget, Näteverket kommer också att lämna ett eget yttrande som du kan ansluta dig till.

En rapport om skolprojekttets avslutning och prisutdelning den 19:e maj finns i Allt om Sundbyberg.

Under nätverkets arrangemang Stadskärnans dag i måndags blev två av våra talespersoner, Birgitta Lind och Mats Löfström, intervjuade av P4 Stockholm.
Du kan lyssna på denna länk.
Scrolla fram till 2:07:27 i sändningen för att ta del av intervjun.

En artikel i Vi i Sundbyberg om Stadskärnans dag.

Allt om Sundbyberg rapporterar från Stadskärnans dag

Det öppna brevet till kommunledningen publicerat i Vi i Sundbyberg (sidan 9).

Kommunledningen presenterar planer för utveckling av Sturegatan. Se pressmeddelande. I en artikel i Mitti  finns en kommenttar från Nätverket som förstås kommer att bevaka och arbeta också med detta.

Vasakronans planer med höga byggnader på och runt torget presenteras på Bloggen.
En beskrivning finns också i Allt om Sundbyberg.

Både det ena och det andra i vår verksamhet kostar en slant. Hjälp oss gärna genom att Swisha 0709 360 364 och märk med "Stadskärnan" eller direkt vid tillfällen som bjuds.                  STORT TACK PÅ FÖRHAND!

                   Nätverksnytt


Vi fortsätter!
 
Vår aktion Stadskärnans dag den 8:e maj uppmärksammades i medierna och vi fick namn på nya intresserade. Vi visar att vi oavbrutet trappar upp aktiviteterna.

Den av nätverket en gång initierade idén om skolprojektet på Ängsskolan, genomfördes fint av elever, informationssajten alltomsundbyberg m fl, där elever tävlade om det framtida torget i Sundbyberg.

Nätverket hade också ett välbesökt bord på vårmarknaden den 31:a maj, då speciellt modellen av nya torget tilldrog sig stort intresse.

Remissyttrandena på planförslaget från i april förra året håller nu på att sammanställas av Infrastrukturbolaget. Dokumentet, som skall beslutas av kommunstyrelsen, kommer också att innehålla rekommendationer för revidering av gällande planförslag. Vi bevakar processen  och beslutet som inte väntas komma innan sommaren.

Annars ligger flera projektidéer och väntar inför hösten och under avvaktan på kommunens kommande hantering av planprogrammet. Vi följer Sturegatans utveckling, undersöker den röra som blir följden då allt byggande ska sätta igång ("de svåra åren"), vi vidareutvecklar vårt modellalternativ och vår digitala närvaro med mera.

Vi kommer att lämna synpunkter på Översiktsplan 2030.